9 Bình luận
  • HansNam
    vtv có khác, đặt câu hỏi cũng chuyên nghiệp hơn hẳn bọn báo mạng
Website liên kết