23 Bình luận
  • Quanth
    @avansutolatsu Hihi, vì thịt thiên nga bổ cho ví của các ảnh hơn . Mà quy hoạch khu quanh bờ Hồ giống như Trần Duy Hưng thì gọi là quốc bướm nhỉ
Website liên kết