15 Bình luận
  • TanNg
    Cũng hay, giá trị = 1 cân thịt lợn. Suy nghĩ thêm tí có thể sử dụng để giải cứu lợn và điều hòa thị trường.
Website liên kết