7 Bình luận
  • thinker
    bơm chắc luôn 
    Bơm vẫn khoái nhá, trí tuệ còn nhân tạo nói gì cặp vếu.
Website liên kết