Trở lên trên
Viết bình luận 12 Bình luận
  • ghostship
    Bố đang ở trên cây lấy cau mà thằng con ở dưới chặt, đến ạ Hài ngoài bắc hồi xưa làm chưa bao giờ hết tính thời sự, gần đây bị quản kinh quá chuyển sang xu hướng hài nhảm, mông vú dần càng ngày càng chán.