Trở lên trên
Viết bình luận 1 Bình luận
  • thinker
    Ông này nghĩ quẩn vãi, phải để cho con nhiều tiền, thì nó sẽ ko nghĩ đến chuyện chơi coin nữa, như vậy có thời gian làm việc có ích cho xã hội