1 Bình luận
  • Xa_co_ta_ra
    Xã hội phản ứng mạnh quá có thể làm nhà cầm quyền đưa ra xét xử sớm. Tuy nhiên, nếu chứng cứ chưa đủ thì đây lại là cơ hội của kẻ phạm tội. Nóng quá chắc gì đã hay.
Website liên kết