4 Bình luận
 • motbit
  Tạt bóng trách nhiệm cho cấp trên - có chí khí lắm
 • dominhquan
  căn cứ vào công văn số 700 của Tỉnh ủy Kiên Giang, Công văn của Giám đốc công an tỉnh và công văn số 520 của Huyện ủy Phú Quốc về việc chỉ đạo và ban hành quy trình xây dựng mô hình tổ nhân dân tự quản không tội phạm về tệ nạn xã hội, trong quản lý người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.


  Muốn biết "đúng quy trình" không phải biết quy trình đó như thế nào? Trách nhiệm, quyền hạn của các chủ thể trong trường hợp này.
 • MorningSi
  Đúng quy trình nhưng sai pháp luật.
 • vietbos
  theo đúng là phải bỏ lồng heo nữa nhỉ chú công an thời trung cổ
Website liên kết