7 Bình luận
  • TanNg
    Dùng rồi, sau khoảng 3 ngày thì thấy nó hơn hẳn con S8+ đang dùng, nhưng đã bị vợ lột mất. Giờ không dùng Ipx nữa mà vẫn chưa bỏ được cái thói quen vuốt vuốt để vào home.
  • TanNg
    Dùng rồi, sau khoảng 3 ngày thì thấy nó hơn hẳn con S8+ đang dùng, nhưng đã bị vợ lột mất. Giờ không dùng Ipx nữa mà vẫn chưa bỏ được cái thói quen vuốt vuốt để vào home.
Website liên kết