1 Bình luận
  • halv2000
    Hiểu được sự cay cú của ông Đức sau khi trao nhầm thế hệ vàng vào tay anh Thắng tù. 1-1
Website liên kết