10 Bình luận
  • TanNg
    Mặc dù tin là tin vui, nhưng hôm qua tới hôm nay đọc toàn thấy chửi bới lẫn nhau là thế nào hả các mẹ.
  • ohisee
    @tanng Vui duyên mới không quên chửi lộn bác ơi
Website liên kết