13 Bình luận
  • ConCoVN
    Nên hỏi xem các e U23 có bức xúc hay không đã, thấy cũng bình thường thôi (chỉ là mẫu hơi béo), vui vẻ sau chuỗi này mệt mỏi cũng tốt mà
Website liên kết