6 Bình luận
 • dungbeou
  Không những thế chúng ta còn là dân tộc vị tha nhất thế giới. Tuần trước chúng ta còn đòi thiêu sống Dan hauer nhưng chỉ sau vài ngày chúng ta bỏ qua cho hắn để tập trung report BeatVN. Vì bọn này biết hối lỗi nên ta tạm tha cho nó để tập trung chửi Vietjet vào sáng hôm sau. Đến chiều chị Thảo đăng đàn nên cộng đồng cũng chỉ bắt rút kinh ngiệm sơ sơ để sức quay sang đập Nguyễn Lân Trung.

  Và trên hết, anh em LH đã ra nghị quyết vả vỡ mồm chú nào hay gửi link tele nhưng rồi nó chày cối mãi nên cũng quen mắt.
 • dungbeou
  Không những thế chúng ta còn là dân tộc vị tha nhất thế giới. Tuần trước chúng ta còn đòi thiêu sống Dan hauer nhưng chỉ sau vài ngày chúng ta bỏ qua cho hắn để tập trung report BeatVN. Vì bọn này biết hối lỗi nên ta tạm tha cho nó để tập trung chửi Vietjet vào sáng hôm sau. Đến chiều chị Thảo đăng đàn nên cộng đồng cũng chỉ bắt rút kinh ngiệm sơ sơ để sức quay sang đập Nguyễn Lân Trung.

  Và trên hết, anh em LH đã ra nghị quyết vả vỡ mồm chú nào hay gửi link tele nhưng rồi nó chày cối mãi nên cũng quen mắt.
 • chaududan
  hỏi cái thằng cầu thủ Uzber bị VN report mất nick facebook ấy, xem VN có hiếu thắng ko
Website liên kết