Trở lên trên
Viết bình luận 3 Bình luận
  • thinker
    Cúi đầu thì không, nhưng cấu đùi thì cứ thoải mái nhá
  • downfall
    ông phiên dịch cho ông Park tốt thật, không chỉ phiên dịch mà còn đưa đến cả cảm xúc trong từng câu nói Mấy lần thấy thế rồi.