3 Bình luận
  • thinker
    Cúi đầu thì không, nhưng cấu đùi thì cứ thoải mái nhá
  • downfall
    ông phiên dịch cho ông Park tốt thật, không chỉ phiên dịch mà còn đưa đến cả cảm xúc trong từng câu nói Mấy lần thấy thế rồi.
Website liên kết