8 Bình luận
  • cuato
    Bác bị phế nhưng không tàn. Hì vọng khi trở lại vẫn còn kịp các chuyến tàu khác.
Website liên kết