Trở lên trên
Viết bình luận 12 Bình luận
  • sasung
    he he ở mình, vật nuôi mới lù đà lù đù là cho lên thớt rồi lấy đâu nữa mà biết.