2 Bình luận
  • Trai90
    tốt cho ông Trump vs nước Mỹ nhưng nếu cứ tiếp tục có thể dẫn tới mất vị thế của mỹ trong cộng đồng quốc tế, các nc khác cũng đặt ra những loại thuế tương tự với mặt hàng Mỹ thì sao nhỉ??
Website liên kết