10 Bình luận
  • MrGunny
    Mình thì toàn vẽ râu, kính, với hút thuốc lá cho các cụ trong sách giáo khoa
    Nhìn quyển sách thì bẩn phát sợ
    còn thằng bạn thì toàn tính ngày tháng năm sinh của các cụ để đánh đề
Website liên kết