16 Bình luận
  • sosk
    Mấy hôm nữa lại: chị là ai, tôi không biết, chị đi ra đi...
    Tôi có Hà Đức Chinh là đủ rồi
  • cuddang
    @thinker Dũng hậu và Dũng môn
    Có thể kết hợp thành ****""""
Website liên kết