4 Bình luận
  • sosk
    Có ông anh chơi VLTK vay nợ tùm lum mua đồ. Cuối cùng bị đuổi học. Giờ có hiệu cầm đồ to lắm. Ơn VNG cả
Website liên kết