Trở lên trên
Viết bình luận 1 Bình luận
  • Bpearl
    Chỉ định thầu là chuyện quá bình thường ở các dự án của PVN bởi các cty con thì nhiều vô số, bố làm quan chẳng lẽ con lại đói. Từ thông tin của báo chí cũng đủ hiểu, ai nắm lưỡi, ai nắm cán, gươm gãi cả hai đều thiệt.