Trở lên trên
Viết bình luận13 Bình luận
  • soitrang
    không hiểu được ý đồ của sony, viền trên dưới cực dày đã thế phím điều hướng lại còn đặt trong màn hình.