Trở lên trên
Viết bình luận 2 Bình luận
  • dvq
    đúng r khi mở ra người ta sợ bị cổ đông không rõ lai lịch, nhiều cổ đông quá trong khi thị phần cũng thế thì áp lực lợi nhuận đẩy công ty vào việc bất chấp rồi đánh mất tất cả, sợ cổ phiếu bị làm giá, đẩy lên cao vút r rơi tự do , nói chung là đang yên đang lành không sao, cứ lên sàn là kiểu gì cũng lắm chuyện
  • chaududan
    Dell đã từng tự bỏ tiền ra mua lại công ty