Trở lên trên
Viết bình luận 9 Bình luận
  • ohisee
    chỉ đọc tít, méo đọc bài: tiền ko để tiêu thì để làm cái lol gì?