Trở lên trên
Viết bình luận 10 Bình luận
 • ohisee
  4.0 tại VN:
  1. 0 cấp phép
  2. 0 hỗ trợ
  3. 0 để yên
  4. 0 cho lớn
  => đây mới là 1.0