Trở lên trên
Viết bình luận 26 Bình luận
  • crYztaL
    Mẹ, chính phủ nói ko có chuyện gì thì cứ tin ngược lại, chắc chắn đúng