Trở lên trên
Viết bình luận 2 Bình luận
  • robocons
    bài viết như s***, đơn giản là khi các thảm hoạ xảy ra, đàn ông luôn luôn sẽ hy sinh để nhường những thứ tốt nhất cho người phụ nữ.