Trở lên trên
Viết bình luận 5 Bình luận
  • mrtamb9
    "Thị Trường là phương tiện giúp chuyển tiền bạc của người nóng nảy sang người kiên nhẫn"