Trở lên trên
Viết bình luận 9 Bình luận
  • D4rkSoul
    Giờ này năm trước a còn chửi Bí Thư Hóc Môn làm hắn sợ mất mật
    Ông Hóc Môn chắc đang vỗ đùi đen đét mua báo đọc hàng ngày