Trở lên trên
Viết bình luận 9 Bình luận
  • dohoi
    "Dân là cha là mẹ" . Con vừa ăn vừa phá, thiếu tiền thì bắt đưa thêm, phản đối thì múc luôn. Con 1 có khác!