Trở lên trên
Viết bình luận 17 Bình luận
  • ohisee
    đúng là chuyện bác Hồ
  • TanNg
    @tuanna0703 Test apps là chính thôi, vì chủ tịch dù có đi xe gì cũng không thể có trải nghiệm cơm áo gạo tiền như nhân viên. Quan trọng là trải nghiệm tới đâu biết tới đó, còn hơn ngồi bàn giấy nghĩ mô hình.