Trở lên trên
Viết bình luận 3 Bình luận
 • dreamy_sailor
  Đánh trúng tâm lí người dân thật nhưng không biết thực tế sẽ ra sao?
 • AvanSutoLatsu
  Hôm nay anh Tân up link khen Trump???
 • Bis_Q
  Trump là lão hãm tài, khắm thúi kinh điển....
  Phù, xả cho cái vụ lão làm mình mất toi trăm triệu đầu tư vào vàng.
  Nhưng mà lão vẫn hãm tài, khắm thúi kinh điển... vài cái trò mèo về kinh tế của lão có giải quyết được cái đếch gì đâu ngoài bơm hi vọng lê lết cho giá trị Mỹ sắp đi đời nhà ma và thay bằng trật tự mới.
  Lol, tức cười cái trò giảm thuế...nợ thì như chúa chổm còn giảm thuế nhìn cái biểu đồ nợ nần/tăng trưởng là biết nó ko end well rồi .