Trở lên trên
Viết bình luận 36 Bình luận
  • ConCoVN
    @thl Hồi đó mới lớn nên hầu hết các bạn nữ không mặc áo ngực, tụi con trai cứ tranh thủ tia vào những đợt đi lao động quét sân trường,... ôi cái thời xưa sao mà trong sáng ...