10 Bình luận
  • Bazoda
    @tuannguyenvt Mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ câu nói của đồng chí Hoàng Trung Hải: "Thà nghèo nhưng yên bình còn hơn giàu mà không an toàn"
Website liên kết