Trở lên trên
Viết bình luận 2 Bình luận
  • halv2000
    Nhãn tiền quả báo!
  • ConCoVN
    Lương cơ bản có hơn triệu/ tháng mà nghe toàn con số nghìn tỷ nhẹ tựa lông hồng, nghĩ 1 lúc mới hình dung nó có bao nhiêu số 0 ... , thử hỏi sao ở VN lắm đại gia đi xe RR thế, nghĩ ra 1 con xe có hơn 2 chục tỷ, muỗi so với nghìn tỷ ...