12 Bình luận
 • HansNam
  ông Phúc chắc ngày xưa chuyên văn câu nào cũng so sánh, ẩn dụ, hoán dụ; nghe phát biểu một lúc vẫn không hiểu đang muốn nói gì
 • ohisee
  Hoan hô thủ tướng Nguyễn Xuân
  Fúc trước sau tất yếu dần đi lên

  Dấu phẩy đặt đâu tùy các bác
 • nhatlamottit
  @hansnam tt phải là đàu tàu phát biệu
Website liên kết