Trở lên trên
Viết bình luận 13 Bình luận
  • TanNg
    Thực ra bán giá cao thì tốt cho ngân sách, cảm giác hời, nhưng chưa chắc đã tốt cho thương hiệu. Vì với giá cao đó thì nhà đầu tư sẽ không còn nhiều nguồn lực tài chính để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp mà nặng về vắt sữa tối đa.