Trở lên trên
Viết bình luận7 Bình luận
  • downfall
    Mạnh mẽ tự tin, người ngợm đứng thẳng tắp, Nói chung là mình cũng ưng