Trở lên trên
Viết bình luận 2 Bình luận
  • motbit
    "Một số xe (khoảng 20 xe) ngập hơn nửa bánh xe, trước khi đã di chuyển về kho chính, chúng tôi đã cho tiến hành kiểm tra kỹ thuật kỹ lưỡng theo đúng quy trình kiểm soát chất lượng xe xuất xưởng lại tại Nhà máy cùng các chuyên gia của Tập đoàn Hyundai (Hàn Quốc) trực tiếp giải quyết, kiểm nghiệm. Sau khi kiểm tra, tất cả các xe này đều đạt tiêu chuẩn xuất xưởng.

     


    Trả lời là 20 xe ngập nặng chúng tôi vẫn để công ty và sẽ tiến hành tháo dỡ có phải anh em yên tâm hơn không
  • chaududan
    santafe gầm cao thế ngập sao được?