Trở lên trên
Viết bình luận 4 Bình luận
  • tran_tien
    Từ “tin giả” dạo này hot hit quá nhỉ, nếu vài tháng trước thì người ta sẽ đặt trên title từ “hoang báo”.
  • AvanSutoLatsu
    Hồi trước hay gọi cho 1080 hỏi rốn của con gà nămg ở đâu
    Ở Việt Nam cũng có nhiều vụ biên phòng bắn dân buôn lậu để tự vệ nhưng đều vào tù hết.