Trở lên trên
Viết bình luận 3 Bình luận
  • hauc2
    U và G mà có mào thì taxi truyền thống chết hết, dân mình cứ mào U hoặc G nó vẫy, chả ai chờ Mai Linh làm gì
  • nambun
    Khi đó thay vì kiểu book random tài xế, sẽ có tính năng chọn id tài xế. Chả khác gì bấm tick đồng hồ.

    Lúc đó lại càng khóc ra tiếng mán dành cho taxi truyền thống.