Trở lên trên
Viết bình luận 9 Bình luận
 • phieulangz
  Được đảm bảo bằng dầu thì không còn là ảo nữa rồi.
 • ntkien
  Cần gì, đồng tiền đang dùng ảo quá trời rồi còn gì
 • iloveyouso
  Cũng không ảo lắm, nó dc đảm bảo bằng dầu mà. Có điều thanh khoản thế nào thôi, và giá thì nó khó thể vượt qua mức đỉnh của các năm trước.
 • ConCoVN
  Đùng cái nó đổi chế độ, kể cả đảm bảo bằng dầu mỏ hay cái gì thì cũng về 0 thôi ...
 • ducman_no1
  Là idea hay để thoát cấm vận đó chứ, các công ty cũng có thể đi đêm mua dầu trốn thuế Nếu có thể cứu được thì cũng đáng thử lắm.