Trở lên trên
Viết bình luận 11 Bình luận
  • downfall
    Giật tít kém quá, phải thế này: [Nóng nhất ] Đinh La Thăng sẽ không phải đứng trước vành móng ngựa!!!
    tít phụ: Liệu có còn chỗ đứng cho công lý???