Trở lên trên
Viết bình luận 16 Bình luận
  • thinker
    Hic, đang định đổi mục tiêu thành Land Rover ...
  • Sonomi102
    @samsam Mình bắt đầu bằng đào ETH chứ không phải BTC, với 1 cỗ máy 130Mhz sau nửa năm được 5 eth (chưa tính FBI xích 2 eth). Lấy ra 2 eth chơi ico, bây giờ rút ra được 10,000$, tối đa 3 tháng sau 40,000$, cuối năm 2018 có thể 200,000$. Đôi khi giàu bất ngờ