Trở lên trên
Viết bình luận 2 Bình luận
  • bchingau
    tóm tắt : bình thường virus có khả năng tiêu diệt tế bào (cả tb khỏe mạnh và tb ung thư), các nhà khoa học chỉnh sửa lại gene của virus này, khiến nó chỉ có thể gắn vào tb ung thư định trước và giết nó.