Trở lên trên
Viết bình luận 9 Bình luận
 • trankhoan
  Đồng Nọc Nạng vertion1 và vertion 2 chỉ giống nhau ở nguyên nhân diễn biến vụ việc.Còn sau đó công lý lại trái ngược với những người liên quan nó cho thấy cách đây gần trăm năm nền tư pháp của chế độ thực dân vẫn còn nhân văn chán.
 • Phuong_Tran
  không biết bao giờ đầm Vinh Quang, rẫy Quảng Trực lên phim nhỉ?!?...
 • trankhoan
  Đồng Nọc Nạng vertion1 và vertion 2 chỉ giống nhau ở nguyên nhân diễn biến vụ việc.Còn sau đó công lý lại trái ngược với những người liên quan nó cho thấy cách đây gần trăm năm nền tư pháp của chế độ thực dân vẫn còn nhân văn chán.
 • ConCoVN
  "Khi chúng ta chưa có chính quyền trong tay thì nhân vật của văn nghệ chủ yếu là những người nghèo khổ, .... Ngày nay khi quyền hành đã về một mối thì những người nghèo khổ, bất hạnh trong văn nghệ bỗng dưng biến mất. Y như đồng bào của chúng ta bây giờ rất xa lạ với sự nghèo khổ, hoặc giả những người nghèo khổ đã chạy sang thế giới bên kia cả rồi ...)
  Đây là 1 đoạn lời bình trong phim tài liệu "Chuyện tử tế" làm cách đây hơn 30 năm,...
  • dreamy_sailor
   @concovn
   Ngày nay khi quyền hành đã về một mối thì những người nghèo khổ, bất hạnh trong văn nghệ bỗng dưng biến mất 
   Nếu có biến mất thật thì tại có ai đó không cho viết thôi
 • cil_lic
  Đắng...1 nền chính trị quái thai...