Trở lên trên
Viết bình luận 4 Bình luận
  • motbit
    Tra tấn tinh thần con tôm hùm này, hằng ngày để nó nhìn hàng trăm đồng loại của nó bị thịt