Trở lên trên
Viết bình luận 10 Bình luận
  • downfall
    Vụ này bí hiểm thật. Em nghĩ là liên quan đến làm ăn, dính phốt chứ không phải chuyện gái gú tình cảm.
    Nghe thấy xe để ở Trần Duy Hưng là các bác ấy phải thanh minh ngay là không có đi nhà nghỉ