Trở lên trên
Viết bình luận 8 Bình luận
  • cuato
    Vừa thông minh, vừa dũng cảm!
    Xứng danh anh hùng thời kỳ đổi mới.