Trở lên trên
Viết bình luận 4 Bình luận
  • ohisee
    lại bọn Hồng Tân xúi dục à?
  • THL
    Cái này là biểu tình thường niên vào đầu năm, mà ngó chừng năm nay không rầm rộ và cũng chẳng gây được tiếng vang gì.
  • ghostship
    Chống làm gì, nếu ko dính dự luận thế giới chắc TQ nó giết sạch dân HK rồi đưa dân đại lục sang thay thế rồi, chẳng ảnh hưởng mẹ gì tới nền kinh tế, chính trị đại lục cả.